Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Eidfjord

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 3 10
0 0 0
0 0 1
0 0 3
13 31 425
0 0 4
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 20 229
0 0 9
0 0 13
0 2 20
Totalt 15 56 715