Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vegårshei

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 6 11
0 0 1
0 0 0
0 2 2
3 12 245
0 0 0
1 3 7
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 8 150
0 1 31
0 1 5
0 0 9
Totalt 4 33 461