Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vågå

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

1 7 27
0 0 0
0 0 0
1 1 2
53 57 303
0 0 0
2 4 6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
9 15 351
0 0 8
0 0 9
1 1 9
Totalt 67 85 715