Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Åmot

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Velg en kommune eller et fylke
0 0 18
0 0 4
0 0 0
0 0 0
0 10 422
0 0 0
1 1 3
0 0 1
0 0 0
3 6 193
0 0 4
1 1 9
0 0 6
Totalt 5 18 660