Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Evenes

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 1 37
0 1 6
0 0 1
0 1 8
1 3 105
0 0 0
0 1 10
0 0 2
0 0 4
0 0 4
0 0 0
0 2 74
1 1 11
0 0 8
0 2 12
Totalt 2 12 282