Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Fauske

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 1 1
0 0 3
0 0 1
0 0 2
3 206 385
0 0 0
0 0 5
0 0 1
0 0 2
0 0 1
0 0 0
0 0 1
0 3 11
0 0 2
0 0 24
Totalt 3 210 439