Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Meløy

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

1 2 3
0 0 3
0 0 1
0 0 10
3 6 108
0 0 0
0 0 2
0 0 1
0 0 2
0 0 1
0 0 0
2 4 78
0 1 7
0 2 5
0 0 10
Totalt 6 15 231