Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Lurøy

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 1 5
0 0 2
0 0 1
0 0 8
11 36 149
0 0 0
0 2 4
0 0 1
0 0 2
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 2
0 5 8
0 0 7
Totalt 11 44 190