Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Rana

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

13 24 41
0 0 5
0 0 1
0 2 8
26 134 1515
0 0 0
0 0 8
0 0 1
0 0 2
0 0 2
0 0 0
22 132 1792
0 0 20
0 6 10
2 4 26
Totalt 63 302 3431