Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Hattfjelldal

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 1 4
0 0 2
0 0 1
0 0 0
1 5 33
0 0 2
0 0 1
0 0 0
0 0 2
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 6
0 5 7
0 0 5
Totalt 1 11 64