Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Kvitsøy

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

0 2 21
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10 14 75
0 0 1
1 1 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7 7 11
0 0 0
0 0 3
0 0 0
Totalt 18 24 113