Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Trøndelag

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

80 179 1995
1 2 142
0 0 23
3 37 387
358 1715 20009
1 1 44
1 29 799
0 0 28
0 0 2
3 3 61
0 0 2
216 983 12189
30 92 763
1 63 320
14 65 1543
Totalt 708 3169 38307