Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Vestland

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

44 207 2006
1 1 40
0 0 9
3 17 545
940 3365 38085
12 16 170
6 20 257
0 0 6
0 0 2
0 2 55
0 1 9
451 2098 26554
8 24 494
27 101 758
16 66 1022
Totalt 1508 5918 70012