Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Innlandet

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

116 394 3830
2 14 104
0 2 45
8 21 483
724 2742 33348
0 0 35
17 61 369
0 0 7
0 0 6
0 4 47
0 0 0
545 2131 22668
1 50 1025
4 70 1354
21 109 1098
Totalt 1438 5598 64419