Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Nordland

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

54 234 1344
0 6 143
0 1 32
3 7 242
242 1016 12009
0 0 8
1 5 194
0 5 27
0 2 75
0 5 67
0 0 2
144 602 10033
1 11 462
30 46 175
4 8 686
Totalt 479 1948 25499