Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Fylkesoversikt for Rogaland

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Velg en kommune eller et fylke
75 409 6567
3 6 65
0 0 52
8 33 345
279 1832 26032
0 0 340
8 8 372
0 0 44
1 1 82
106 917 19934
74 121 236
4 11 356
6 21 736
Totalt 564 3359 55161