Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Fylkesoversikt for Rogaland

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

61 253 2825
2 2 52
0 0 11
2 25 369
611 2280 27555
0 0 120
0 0 252
0 0 25
0 0 1
1 1 155
0 0 1
629 1772 21186
1 6 436
2 16 220
3 31 912
Totalt 1312 4386 54120