Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

248 939 11003
2 29 556
0 1 185
29 176 5397
4008 20733 344386
8 32 28481
0 130 3928
0 15 402
0 0 53
0 12 1655
0 9 476
2469 11119 189731
90 437 8267
63 202 2164
89 569 11464
Totalt 7006 34403 608148