Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

91 988 12245
1 25 682
0 7 277
11 153 3753
2430 18139 329195
2 30 768
4 225 3570
0 3 247
0 0 32
1 27 686
0 0 43
1672 13878 197269
53 890 10871
4 238 3219
46 992 11278
Totalt 4315 35595 574135