Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

129 490 12062
29 92 674
4 10 250
63 270 3755
6172 19668 366168
3 27 811
77 285 4159
16 30 260
0 2 25
32 68 954
0 0 51
4765 15601 200325
88 569 9701
63 170 2933
289 793 11811
Totalt 11730 38075 613939