Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Landsoversikt

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Velg en kommune eller et fylke
1320 4491 37791
8 246 1511
0 11 717
77 363 4191
5059 21151 237944
21 25 8428
72 178 5943
0 0 638
8 42 895
3233 11713 160621
227 542 5110
58 233 8003
281 823 9113
Totalt 10364 39818 480905