Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

412 2548 17666
44 71 953
0 91 255
113 340 3607
5301 20869 266398
7 29 673
41 168 3286
3 76 240
0 4 144
32 65 803
1 1 27
4566 16260 191684
171 558 9410
117 436 4556
194 739 10826
Totalt 11002 42255 510528