Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

672 1875 22673
3 77 1066
0 3 263
83 224 4248
5683 22367 262634
14 14 711
62 183 3278
0 7 243
0 2 147
7 36 833
0 1 23
3899 15706 186887
61 348 6504
92 391 4594
169 631 9342
Totalt 10745 41865 503446