Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Landsoversikt

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

Velg en kommune eller et fylke
664 2285 30341
57 78 1090
1 1 198
49 250 4084
4851 19060 252849
0 5 903
99 732 4421
3 12 245
0 0 136
5 10 451
0 0 22
3892 12649 174804
98 465 5202
261 462 5110
227 841 9000
Totalt 10207 36850 488856