Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

90 578 11098
3 72 821
0 9 374
39 474 5664
7660 33842 327114
37 83 28386
88 257 3479
0 11 427
0 2 64
2 335 1840
0 0 528
3529 18272 190581
116 810 8176
16 228 2455
206 1153 12191
Totalt 11786 56126 593198