Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Landsoversikt

Tabellen viser antall ganger det har blitt gjort endringer på datasettet (minst ett objekt er nytt, endret eller slettet).

177 741 11599
2 14 615
1 2 258
51 440 4811
6641 32521 354917
4 62 903
15 766 4489
2 27 445
0 0 54
7 38 1635
1 6 486
3412 16386 187578
149 869 9084
24 211 2724
184 1305 11828
Totalt 10670 53388 591426