Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Rindal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 30.04.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 19.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 01.03.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 29.04.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 15.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 17.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 09.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 04.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 09.09.2022