Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Nærøysund

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 03.12.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 23.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 23.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 10.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 02.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 20.06.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 09.04.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 10.08.2022