Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Indre Fosen

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 21.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 26.06.2024
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 23.01.2024
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 06.06.2024
FKB-Bygning Direkteoppdatering 13.07.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Ledning Direkteoppdatering 06.06.2024
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 06.02.2024
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 03.07.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 04.07.2024
FKB-Vann Direkteoppdatering 17.06.2024
FKB-Veg Direkteoppdatering 08.06.2024