Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Leka

Ikke planlagt innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI originaldata Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI endringsdata 18.08.2022
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 02.02.2022
FKB-Bane SOSI endringsdata Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg SOSI endringsdata 14.05.2022
FKB-Bygning SOSI endringsdata 16.09.2022
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 20.06.2022
FKB-Ledning SOSI endringsdata 15.09.2022
FKB-LedningVA SOSI endringsdata 08.02.2022
FKB-Lufthavn SOSI endringsdata Tomt datasett
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 04.02.2022
FKB-Servitutt SOSI endringsdata 07.02.2022
FKB-Tiltak SOSI endringsdata 11.05.2022
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 25.08.2022
FKB-Vann SOSI endringsdata 24.08.2022
FKB-Veg SOSI endringsdata 27.09.2022