Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Leka

Ikke planlagt innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
Elveg 2.0 SOSI originaldata Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI endringsdata 19.07.2023
FKB-Arealbruk SOSI endringsdata 07.06.2023
FKB-Bane SOSI endringsdata Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg SOSI endringsdata 01.07.2023
FKB-Bygning SOSI endringsdata 14.09.2023
FKB-Høydekurve SOSI endringsdata 16.06.2023
FKB-Ledning SOSI endringsdata 07.06.2023
FKB-Lufthavn SOSI endringsdata Tomt datasett
FKB-Naturinfo SOSI endringsdata 07.06.2023
FKB-Servitutt SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-Tiltak SOSI endringsdata 05.09.2023
FKB-TraktorvegSti SOSI endringsdata 05.09.2023
FKB-Vann SOSI endringsdata 08.09.2023
FKB-Veg SOSI endringsdata 08.08.2023