Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Overhalla

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 16.05.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 01.07.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 23.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 19.07.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 31.08.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 16.01.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 17.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.07.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 18.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.08.2022