Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Levanger

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 17.02.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 13.04.2024
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 23.01.2024
FKB-Bane Direkteoppdatering 23.01.2024
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 28.02.2024
FKB-Bygning Direkteoppdatering 13.04.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 16.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 10.02.2024
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 08.02.2024
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 12.04.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 07.03.2024
FKB-Vann Direkteoppdatering 23.01.2024
FKB-Veg Direkteoppdatering 06.04.2024