Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Malvik

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 01.11.2016

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 13.04.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 31.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 09.01.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 22.06.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 17.03.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 18.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 01.07.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 23.09.2022