Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Melhus

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 23.10.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 10.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 20.04.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 24.03.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.05.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 14.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 22.06.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 15.03.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 23.09.2022