Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Holtålen

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.01.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 29.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 24.03.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.05.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 14.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 08.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.08.2022