Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Namsos

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 15.05.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI originaldata Ikke registrert
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 26.09.2023
FKB-Arealbruk SOSI originaldata 07.07.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 05.07.2023
FKB-Bygning SOSI originaldata 26.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 16.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 26.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Vann SOSI originaldata 08.09.2023
FKB-Veg SOSI originaldata 26.09.2023