Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Namsos

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 15.05.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Arealbruk SOSI originaldata 01.03.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 14.05.2022
FKB-Bygning SOSI originaldata 01.10.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 14.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA SOSI originaldata 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 11.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 24.08.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 01.10.2022
FKB-Vann SOSI originaldata 23.09.2022
FKB-Veg SOSI originaldata 22.09.2022