Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Trondheim

Ikke planlagt innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI originaldata Ikke registrert
Elveg 2.0 SOSI originaldata Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI originaldata 22.09.2023
FKB-Arealbruk SOSI originaldata 10.06.2023
FKB-Bane SOSI originaldata 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 01.07.2023
FKB-Bygning SOSI originaldata 09.06.2023
FKB-Høydekurve SOSI originaldata 15.06.2023
FKB-Ledning SOSI originaldata 07.06.2023
FKB-Naturinfo SOSI originaldata 07.06.2023
FKB-Servitutt SOSI originaldata Ikke registrert
FKB-Tiltak Geosynkronisering 05.09.2023
FKB-TraktorvegSti SOSI originaldata 05.09.2023
FKB-Vann SOSI originaldata 08.09.2023
FKB-Veg SOSI originaldata 08.08.2023