Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Trondheim

Ikke planlagt innføring av direkteoppdatering i Sentral FKB

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI originaldata Ikke registrert
FKB-AR5 SOSI originaldata 18.08.2022
FKB-Arealbruk SOSI originaldata 17.03.2022
FKB-Bane SOSI originaldata 16.03.2022
FKB-BygnAnlegg SOSI originaldata 14.05.2022
FKB-Bygning SOSI originaldata 20.09.2022
FKB-Høydekurve SOSI originaldata 02.10.2022
FKB-Ledning SOSI originaldata 15.09.2022
FKB-Naturinfo SOSI originaldata 17.03.2022
FKB-Servitutt SOSI originaldata 07.02.2022
FKB-Tiltak Geosynkronisering 29.03.2022
FKB-TraktorvegSti SOSI originaldata 18.08.2022
FKB-Vann SOSI originaldata 23.09.2022
FKB-Veg SOSI originaldata 03.08.2022