Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Stryn

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 25.04.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 26.08.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 29.08.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 16.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 05.07.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 26.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.09.2023