Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Stad

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 18.04.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 29.09.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 15.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 02.10.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 15.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 16.08.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 15.06.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 24.08.2023