Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Fjaler

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 15.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 04.07.2024
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 23.01.2024
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 25.06.2024
FKB-Bygning Direkteoppdatering 16.07.2024
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 10.05.2024
FKB-Ledning Direkteoppdatering 30.01.2024
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 31.05.2024
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 13.07.2024
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 11.07.2024
FKB-Vann Direkteoppdatering 17.06.2024
FKB-Veg Direkteoppdatering 26.06.2024