Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Vik

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 22.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 24.08.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 12.07.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 21.09.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 22.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 15.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 27.09.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg SOSI endringsdata 08.08.2023