Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vik

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 22.11.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 31.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 18.03.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 18.03.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 14.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 26.09.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 18.03.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 09.06.2022
FKB-Veg SOSI endringsdata 27.08.2022