Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Høyanger

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 15.11.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 28.06.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 22.08.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 23.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 15.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 22.09.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 23.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 02.10.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 26.08.2023