Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Høyanger

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 15.11.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 15.03.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 12.03.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 26.09.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 12.03.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 27.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 27.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022