Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Hyllestad

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 15.11.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 26.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 25.03.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 24.04.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 27.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 27.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022