Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Solund

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 15.11.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 31.01.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 28.01.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 11.07.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 20.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 29.03.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 16.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 26.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.06.2022