Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Gulen

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 07.06.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 06.06.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 09.09.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 21.09.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 14.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 22.09.2023
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 29.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 29.09.2023