Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Osterøy

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 07.06.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 31.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 25.05.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 14.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 19.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 20.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 18.08.2022