Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Modalen

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 07.06.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 31.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 29.03.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 28.06.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 26.08.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 26.09.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 26.03.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 29.03.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 29.06.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 30.06.2022