Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Ulvik

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 15.05.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 14.10.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 20.10.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering 07.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 20.10.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 29.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 14.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 20.10.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 20.10.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 17.11.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 14.10.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 13.10.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 12.10.2023