Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Tysnes

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 15.03.2018

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 19.01.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 06.05.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 08.07.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 05.02.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 02.11.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 29.04.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 09.11.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 13.01.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 12.01.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 12.01.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 12.01.2023