Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Fitjar

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 31.05.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 06.05.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Bygning SOSI originaldata 22.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 21.08.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 29.04.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 23.07.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 29.07.2022