Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Stord

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 25.10.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 06.05.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 08.04.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 26.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 21.08.2022
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-LedningVA Direkteoppdatering 08.02.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 07.04.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.05.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 03.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 23.07.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 24.09.2022