Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Etnedal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.02.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 17.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 02.04.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 13.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 24.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 11.08.2022