Forvaltning FKB

Forvaltningssystem Transaksjonsdata Driftsstatus

Kommuneoversikt for Søndre Land

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 18.12.2017

Velg en kommune eller et fylke
Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
Elveg 2.0 SOSI endringsdata Ikke registrert
FKB-AR5 Direkteoppdatering 26.08.2023
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 05.09.2023
FKB-Bane Direkteoppdatering 19.06.2023
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 12.07.2023
FKB-Bygning Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 13.06.2023
FKB-Ledning Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 10.06.2023
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Ikke registrert
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 30.09.2023
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 23.09.2023
FKB-Vann Direkteoppdatering 08.09.2023
FKB-Veg Direkteoppdatering 23.09.2023