Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Vestre Toten

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 18.12.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 19.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 07.04.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 12.08.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 11.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 27.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 13.08.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 26.08.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 13.08.2022