Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Ringebu

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 12.06.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 14.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 03.03.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 12.03.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 20.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 19.12.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 04.03.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.03.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 04.05.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 30.08.2022