Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Sel

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 20.11.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 12.03.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 22.09.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 16.07.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 19.12.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 11.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 08.04.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 17.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 23.06.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 10.09.2022