Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Os

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 10.01.2018

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 24.09.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.05.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 20.08.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 10.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 16.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 15.09.2022