Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Folldal

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 04.09.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 04.02.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 21.06.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 27.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering 11.02.2022
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 15.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 09.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 15.09.2022