Forvaltning FKB

Velg en kommune eller et fylke

Kommuneoversikt for Tynset

Direkteoppdatering i Sentral FKB innført 04.09.2017

Datasett Oppdateringsregime Datasett oppdatert i Geonorge
FKB-AR5 Direkteoppdatering 18.08.2022
FKB-Arealbruk Direkteoppdatering 02.02.2022
FKB-Bane Direkteoppdatering 14.09.2022
FKB-BygnAnlegg Direkteoppdatering 14.05.2022
FKB-Bygning Direkteoppdatering 21.09.2022
FKB-Høydekurve Direkteoppdatering 12.10.2021
FKB-Ledning Direkteoppdatering 26.09.2022
FKB-Lufthavn Direkteoppdatering Tomt datasett
FKB-Naturinfo Direkteoppdatering 03.02.2022
FKB-Servitutt Direkteoppdatering 07.02.2022
FKB-Tiltak Direkteoppdatering 23.09.2022
FKB-TraktorvegSti Direkteoppdatering 10.09.2022
FKB-Vann Direkteoppdatering 09.09.2022
FKB-Veg Direkteoppdatering 15.09.2022